Homeopatin bevisad..???.

                  Homeopatin är på väg att bevisas ???. Alltfler strikta kliniska studier visar på medicinska effekter. Man ser bevis för att homeopatiska spädningar på nano-nivå kan ge olika cellbiologiska effekter och effekt på biologiskt genmaterial (genavtryck) i provrör. Detta visar att ett informations-biologiskt utbyte kan ske på molekylär nano-nivå. Hur och varför finns inget tydligt vetenskapligt svar på idag.


 

Några exempel här nedan . Se också  " Dagens Homeopati" .


Idag finns över 1100 vetenskapliga kliniska studier och över 300 s.k. randomicerade kontrollerade studier.

Nya studier tillkommer i snabb takt. Stort ökat internationellt intresse finns att visa på homeopatins möjligheter.

Den konventionella medicinens företrädare försöker samtidigt "bevisa" att homeopatin är verkningslös. Detta uppmärksammas alltid ensidigt i medierna. Opartiskt borde man också redovisa positiva studier som exempelvis nätskriften "Dagens Homeopati" tillhandahåller och bidraga till balans i debatten.


Snabbare frisk utan biverkningar med Homeopati. Effektivt vid öron-, näsa, halsinfektioner.....Se Artikel ..

                                                                                                                                                      Se engelska versonen..

Bevisad effekt av det homeopatiska medlet Arnica Montana (studie 2015) Det läker blånader (ekkymoser) och ödem snabbare samt förkortar läkningstiden vid ansiktskirurgi i jämförelse med placebo. (studie 2015)       

Homeopati botar mensvärk. Två års uppföljning visar att effekten kvarstår och inte är bara en "placebo-effekt".


Griskultingar fick hjälp mot diaré dubbelblind studie  Se veterinär-homeopatisk studie


Bevisad effekt på molekylär nivå. Det homeopatiska medlet Apis mellifica påverkar cellers genuttryck

(studie 2016).

Artikel om Supramolecular Nano-structure in Highly Dilute Solutions Required for Biologic Activity...


Homeopati inom agrikultur  Se artikel.Kroniskt långtidssjuka patienter har visat sig få bra hjälp av homeopatin. Se artikeln.

(studie 2016)


Schweitz hälsoministerium godkänner maj 2017 Homeopatin i nivå med konventionell medicin. 

www.Swissinfo.ch.

x


Intressant studie att homeopati fungerar vid allergier.  Se Artikeln.


Etc..Etc.....


Dr Jan Pilotti svar på DN Debatt om homeopatin....vetenskapsakademin har fel.... 

Idag kan vi inte på vetenskaplig grund hävda att Homeopatin är omöjlig...       


David talar om positiva erfarenheter inom "veterinär-homeopatin".

Indien har sin egen minister för homeopati. Flera hundra millioner indier får auktoriserad tillgång till homeopatin. Den är skonsam, minskar behovet av den kostsamma västerlänska farmakologin, fler friska och mindre kostnad för individ och samhälle.