Förstå Homeopatin

Det ser ut som vi står inför ett medicinskt paradigm-skifte inom läkekonsten och medicinen.

Ny forskning kastar nytt ljus om nya sanningar som antyder begränsningarna i dagens medicinska biokemiska förklarings- och behandlings-modell. Fel tillämpad kan den fungera som ett "filter" mot ny kunskap och man riskerar att förkasta observationer som  den skolmedicinska modellen inte kan förklara.

Problemet är således att homeopatin inte kan förklaras med dagens biokemiska medicinska modell. Den konventionella medicinen avvisar homeopatin som "placebo","inbillningseffekt". Man vill inte se utanför sina egna ramar. 

Homeopatin blir därför teoretiskt omöjlig att förstå enligt dagens medicin.


Då återstår att förklara varför homeopatin fungerar  bra på djur och växter. 

Kvantfysikens  världsbild och dess konsekvenser finns inte i dagens medicinska förståelse. Kvantfysiken däremot kan ge en logisk förklaringsmodell hur homeopatin kan fungera.                           

                 

           


             

  .....idag kan man inte på vetenskaplig grund hävda att homeopatin är omöjlig .....