ES Teck Datascan

   ES Teck Data

   HälsoScreening

Ett franskt läkarprojekt med ingengörer, statistiker och matematiker har i över 15 år utvecklat tekniken. Den består av en kombinerad fingerpuls-analys (plethysmograf som används inom vården) och apparatur för en bioimpedans screening av de viktiga organen och vävnadszonerna i kroppen. Ett sofistikerat dataprogram bearbetar och presenterar resultatet omgående på skärm.


Utvecklingen och tolkningen av resultaten har skett i ett kliniskt samarbete med sjukhus i Frankrike och Ryssland. Olika bioelektriska feed-back signaler

och mönsters tolkning har kartlagts på samma sätt som man inom läkekonsten idag kartlagt hjärtats EKG-mönster och kan dra slutsatser.


ES Teck DataScan Apparaturen är EU-godkänd medicinsk utrustning. Den förekommer på många privata läkarkliniker i England och USA. Man får en snabb översikt och kan i många fall se vad som behöver behandlas eller förslag på vilka labbtester etc. som bör göras.

Man får en översikt var orsaken till hälsoproblemen ligger.


        


Friskvård - Hälsoscanning

             Föregrip

hälsoproblem i tid med bra

        åtgärder av kost,

        naturtillskott,

     behandlingskur eller

       livsstilsändring .

   Öka din prestation och

    må bättre i  vardagen.

 

          Dax för

      Hälsobesiktning!

   Boka tid för en fysiologisk

   data-screening med ES Teck

   ......se din hälsostatus ...

     se om du behöver göra            ändringar i den livsstil...


         

  Vad visar scanningen ?


Ett stort antal fysiologiska parametrar indikeras. Du får en bild av styrkan i kroppens reglerförmåga (homeostas)..

Du får en korssanalys över ev. risker eller situation; Se ting som kanske bör åtgärdas i ett friskvårdsperpektiv.

En förnyad screening kan sedan visa på framsteg.


- Hjärt- och kärlstatus

- Syreupptagningsförmågan i

   blodet

- Funktionen hos de viktigaste

  organsystemen

  Lever, Njurar risk

  Mage

  Bukspottkörtel

  Blodsocker risk

  Njurar

  Grovtarm

  Mage

  Prostata risksituation

  Livmoder