Frisknu

      


   Naturmedicin Friskvård

       Över 30 års erfarenhet

             Homeopatisk 

         Hälsokonsultation

             Irisdiagnostik.


      HOMEOPAT Nils Nordén

     Nyebrog. 12, 44 134 Alingsås
VÄLKOMMEN

Tidsbest.

Mob. 0707753306

 Säkrast 09.30 - 11.00

Homeopatisk behandling

 

Homeopatin behandlar inte "sjukdomar" i vanlig betydelse. Behandlingen är orsaksriktad, inte symptomriktad.

Den stärker kroppens friskvårdande förmåga enligt principen "lika botar lika".

Den individuella symtombilden vägleder valet av medel.


Homeopatin grundades av Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Han var utbildad både läkare och Apotekare i Österike-Tyskland. Han vände sig mot dåtidens läkarpraktik med åderlåtning och kräkmedel etc. där en vanlig biverkan var döden. Vi ser idag en oroande ökning av skadliga biverkningar.


Hahneman såg homeopatin som en praktisk och skonsam metod. Och ekologiskt korrekt sett med dagens ögon. Den bekräftas i den kliniska vardagen med att den fungerar.

Hahnemann hade ingen djupare medicinsk förklaringsmodell. Homeopatin stärker kroppens "livskraft". Tillämpar man "lika botar lika" principen så fungerar den som en naturlag. Den stärker kroppens självläkande förmågan.

Därför har också homeopatin vuxit sig stark i övriga världen Europa, USA, Indien .osv..

Homeopatin är EU's främsta alternativ-medicinska metod. Den utövas av tusentals läkare.

För mer information

Se gärna "www.dagenshomeopati.se".

           

Homeopatin fungerar bra på husdjur.

               

David talar om homeopatins värde i samband med djurhållning. Inte bara vissa veterinärer, även många bönder använder och ser värdet av homeopatin exempelvis med en lång tradition i Storbritanien.

Den kan bidraga minska djurens lidande, minska stress påskynda läkning och minska behovet av pharmakologiska mediciner och miljöpåverkan.

EU rekommenderar homeopati vid ekologisk djurhushållning. Veterinärerna i Sverige protesterade.Homeopatin är friskvård är en alternativ möjlighet att bli frisk utan skadliga biverkningar. 


Homeopatin är bra på att stärka Immunförsvaret.

Modern forskning har visat att de flesta sjukdommar sammanhänger

med vårt immunförsvar.

Det är därför Homeopatin kan hjälpa på många olika hälsoproblem.

 


Homeopatin är ofta till stor hjälp vid exempelvis:


Luftvägsbesvär långvariga 

Envisa förkylningar, bihålor, Bronkitis, hosta,

slembildning.


Olika hudproblem eksem, acne etc.

 

Urinvägsinfektioner återkommande

 

PMS, Klimakterie besvär, hormonella störningar.

 

Cirkulationsstörningar

Domningar, Kramp,"Rastlösa ben",

Bensår.

 

Hjärta o. Kärl

Yrsel, mildare blodtrycksstörningar.

.

Magbesvär, Tarmbesvär

Sur mage, uppkördhet, 

 Kolik, IBS...

 

Leverproblem, Njurproblem

nedsatt funktion,


Ledbesvär

Reumatiska besvär,gikttendenser

Inflammation, "slitage",

muskelvärk.


Värk Nacke, Rygg, Knän etc.

Ofta bra komplement till sjukgymnastik, naprapati .

 

"Utbrändhet",

utdragna trötthetstillstånd.


Nervösa besvär

Oro, sömnstörningar, nedstämdhet,

"ADHD"tendenser.

 

Allergier av olika typer

Bli av med dem ex. pollen, hund, kattallergi, nickelallergi etc. för all framtid. Inte bara symtomlindring.


Vaccinationer 

biverkningar efter ett tidigare vaccinationstillfälle.

 

Åldersbesvär av olika slag,

svaghetskänsla, lätt yrsel/obalans,energibrist.

         Exempel från Stockholm.

         

Copyright @ All Rights Reserved

   

 

         

     


DU kan nu också VÄLJA att ta del i ett MER omfattande Hälsoupplägg, 

en Allmänn Hälso-besiktning av hela kroppen med :  


avanserad bioresonans-teknologisk utrustning

Sensitiv Audit. 

Den läser av hälsoläget hos kroppens alla viktiga organ

för analys och behandling. 

Sensitive Audit representerar idag den mest avanserade bioresonans apparaturen och är godkänd medicinsk utrustning i USA och Canada. 

  

Kroppens bioelektriska frekvens- mönster avläses.

Avvikelser från normalvärdet kan sedan justeras på djupare organ

cellnivå. Man kan jämföra ett

ostämt piano som blir stämt i resonans, på samma sätt blir avvikande bioelektriska frekvensermönster eller "ackord"  

uppstämt  i bioelektrisk resonans.

Kroppens energi/balans

bringas i resonans och den

läkande reparations-förmågan stärks kraftfullt. Blockeringar löses upp.


FRAMTIDENS MEDICIN


Omfattande forskning internationellt senaste åren har allt tydligare visat på att Kroppen är ett avancerat bioelektrisktsystem.

Detta kan läsas av och tolkas och påverkas för att styrka kroppens hälsobalans. Alla organ har sina

normala elektromagnetiska

frekvenser som kan avläsas och

justeras med ny AI baserad Data-teknologi.

Elektromagnetiska fälten

är en del i kroppens biokemi

och funktion.

Denna Teknik kan i många fall i

förtid identifiera och

justera hälsostörningar på

bioelektrisk nivå och därmed

förebygga olika felavvikelser i

kroppens hälsoförmåga och

biokemi.


Alternativt kan en mindre omfattande hälsoscanning erbjudas...

 

ESTech Datascanning,


   ett Franskt läkarsystem för

   inovasiv  diagnostik som

   utvecklats i samarbete med

   sjukhus i Frankrike och 

   Ryssland. 

   

   ESteck-Tekniken erbjuder en

  

   hälsobesiktning av kroppens

   viktiga organ och hjärta 

   cirkulation och allmän

   fysiologisk status.

   EsTech-tekniken erbjuder ingen

   frekvensbehandling men är i

   många fall ett bra diagnostiskt

   hjälpmedel.