Frisknu


   Naturmedicin Friskvård

       Över 30 års erfarenhet

             Homeopatisk 

         Hälsokonsultation

             Irisdiagnostik.


              HOMEOPAT

              Nils Nordén

              Nyebrog. 12,

           44 134 Alingsås
VÄLKOMMEN

Tidsbest.

Mob. 0707753306

 Säkrast 09.30 - 11.00

      

Homeopatisk behandling

 

Homeopatin behandlar inte "sjukdomar" i vanlig betydelse. Behandlingen är orsaksriktad, inte symptomriktad.

Den stärker kroppens friskvårdande förmåga enligt principen "lika botar lika".

Den individuella symtombilden vägleder valet av medel.


Homeopatin grundades av Samuel Hahnemann i slutet av 1700-talet. Han var utbildad både läkare och Apotekare i Österike-Tyskland. Han vände sig mot dåtidens läkarpraktik med åderlåtningar,  kräkmedel etc. En vanlig biverkan var döden. Vi ser idag en oroande ökning av skadliga biverkningar.


Hahneman såg homeopatin som en praktisk och skonsam metod. Ekologiskt korrekt med dagens ögon. Den bekräftas i den kliniska vardagen. Den fungerar.

Hahnemann hade ingen djupare medicinsk förklaringsmodell. Han noterade att den stärker kroppens "livskraft". Tillämpar man "lika botar lika" principen så fungerar den som en naturlag. Den stärker kroppens självläkande förmågan. 

Därför har också homeopatin vuxit sig stark i övriga världen Europa, USA, Indien osv..

Homeopatin är EU's främsta alternativ-medicinska metod. Den utövas av tusentals läkare. Bara i Tyskland av över 50 000 läkare.

För mer information

Se gärna "www.dagenshomeopati.se".

           

Homeopatin fungerar bra på husdjur.

               

David talar om homeopatins värde i samband med djurhållning. Inte bara många veterinärer, även många bönder använder och ser värdet av homeopatin. En lång tradition i ex. Storbritanien.

Den kan bidraga minska djurens lidande, minska stress, påskynda läkning och minska behovet av pharmakologiska mediciner..

EU rekommenderar homeopati vid ekologisk djurhushållning. Veterinärerna i Sverige protesterade.Homeopatin är friskvård, en alternativ möjlighet att bli frisk utan skadliga biverkningar.

Men Sök alltid först den vanliga vården.


Homeopatin är bra på att stärka Immunförsvaret.

Modern forskning har visat att de flesta sjukdommar sammanhänger

med vårt immunförsvar.

Det är därför Homeopatin kan hjälpa på många olika hälsoproblem.

 


Homeopatin är ofta till stor hjälp vid exempelvis:Luftvägsbesvär långvariga 

Envisa förkylningar, bihålor, Bronkitis, hosta,

slembildning.


Olika hudproblem eksem, acne etc.

 

Urinvägsinfektioner återkommande

 

PMS, Klimakterie besvär, hormonella störningar.

 

Cirkulationsstörningar

Domningar, Kramp,"Rastlösa ben",

Bensår.

 

Hjärta o. Kärl

Yrsel, mildare blodtrycksstörningar.

.

Magbesvär, Tarmbesvär

Sur mage, uppkördhet, 

 Kolik, IBS...

 

Leverproblem, Njurproblem

nedsatt funktion,


Ledbesvär

Reumatiska besvär,gikttendenser

Inflammation, "slitage",

muskelvärk.


Värk Nacke, Rygg, Knän etc.

Ofta bra komplement till sjukgymnastik, naprapati .

 

"Utbrändhet",

utdragna trötthetstillstånd.


Nervösa besvär

Oro, sömnstörningar, nedstämdhet,

"ADHD"tendenser.

 

Allergier av olika typer

Bli av med dem ex. pollen, hund, kattallergi, nickelallergi etc. för all framtid. Inte bara symtomlindring.


Vaccinationer 

biverkningar efter ett tidigare vaccinationstillfälle.

 

Åldersbesvär av olika slag,

svaghetskänsla, lätt yrsel/obalans,energibrist.

         Exempel från Stockholm.

         

          

Alternativt kan erbjudas en mer omfattande

hälsobesiktning.

Den sker med den senaste frekvensmedicinska

teknik för Data-screening och resonans feed-back. 

Kroppens viktiga organ och hälsobalans läses

av med hjälp av Sensitiv Audit; den bygger på

avanserad Data AI-teknik.


 Sensitive Audit är en

Godkänd medicinsk utrustning i USA och Canada.

'

Målet är en djupare friskvårdsanalys för å

se behov av viktiga livsstilsförändringar; Åtgärder som kan

förebygga eller rätta till begynnande problem.

  

Den frekvensmedicinska behandlingen

stärker kroppens självläkande 

samtidigt som kosttillskott och homeopatin svarar bättre.


  VETA MER. :

Kroppens olika organs bioelektriska mönster avläses.

Avvikelser kan sedan justeras på en djupare organ och cellnivå.

Man kan jämföra ett

ostämt piano som blir stämt.  Avvikande bioelektriska frekvensmönster i kroppen bringas  i hälsosam resonans.  


Många upplever betydande hjälp som kan förklaras med att "blockeringar" löses upp och att den självläkande förmågan stärks. .   

FRAMTIDENS MEDICIN


Omfattande forskning  internationellt har de senaste åren allt tydligare visat på att Kroppen är ett avancerat bioelektriskt system. 

Detta kan apparatur läsa av och tolka och ge tillbaka läkande feed-back. 

Elektromagnetiska fält

är en del av kroppens normala biokemi och funktion.

I många fall kan man därför förebygga eller korrigera olika hälsostörningar på en

bioelektrisk nivå.

Det har visat sig att....

Kroppens olika celler kommuniserar eller "talar" med varandra. Detta sker i GigaHertz-frekvensområdet, samma som mobiltelefonerna använder. En del forskning tyder på att många personers hälsa kan här påverkas negativt.