Frisknu

      

Homeopat

Nils Nordén

Nyebrogatan 12,

44134 Alingsås.

Mob. 0707753306Homeopatin fungerar bra på husdjur. Det har jag sett många exempel på.

Vanligt med eksem.

En hund kan inte inbilla sig frisk! 

Ett exempel är furunkulos med återkommande såriga bölder på tassarna. Här hjälper inte alltid veterinärernas antibiotikakurer.       

               

Homeopatisk behandling

 

Homeopatin behandlar inte "sjukdomar" i vanlig betydelse. Behandlingen är orsaksriktad, inte symtomriktad.

Den stärker kroppens friskvårdande förmåga enligt principen "lika botar lika". Den individuella symtombilden vägleder valet av rätt medel.

Samuel Hahnemann, homeopatins grundare i slutet av 1700-talet, såg Homeopatin som en praktisk metod. Den bekräftas i den kliniska vardagen. Där den visar att den fungerar. Hahnemann hade ingen djupare medicinsk förklaringsmodell.  Tillämpar man "lika botar lika" principen rätt, så fungerar den som en naturlag. Den stärker hela kroppens självläkande förmågan.

Därför har också homeopatin vuxit sig stark i europa, USA, Indien .osv..

           

David talar om homeopatins värde i samband med djurhållning. Inte bara vissa veterinärer utan främst många bönder använder och ser värdet av homeopatin.

Den kan bidraga minska djurens lidande, minska stress påskynda läkning och minska behovet av pharmakologiska mediciner och miljöpåverkan.    Se exemplet från Stockholm.

         

VÄLKOMMEN

Tidsbest. Mob. 0707753306

 Säkrast 09.30 - 11.00

    Naturmedicin Friskvård

         Naturläkarkoncept

           Irisdiagnostik

        Över 30 års erfarenhet


   Alternativ diagnostik kan också

   erbjudas :


   ESTech Datascanning,


   ett Franskt läkarsystem för

   inovasiv  diagnostik som

   utvecklats i samarbete med

   sjukhus i Frankrike och 

   Ryssland. 

   

   Tekniken erbjuder en omfattande

   hälsobesiktning av kroppens

   viktiga organ och 

   fysiologiska status.

   Identifierar risker för ohälsa i

   hjärta-kärl-systemet, prostata,

   livmoder, syremättnadstrycket i

   blodet och cellerna, lever- och

   njurfunktion, viktiga körtlar,

   elektrolytbalansen.

 

   Det intressanta blir att man

   samtidigt kan följa effekten av

   exempelvis en livsstilsändrig,

   träningsprogram eller en insatt

   Naturmedicinsk behandling.

   


Homeopatin är friskvård eller en alternativ möjlighet att bli frisk. 


Immunförsvaret stärks.

Modern forskning har visat att de flesta sjukdommar sammanhänger

med vårt immunförsvar.

Det är därför Homeopatin kan hjälpa på många olika hälsoproblem vid rätt valda medel.

 

Här är exempel där

homeopatin varit till hjälp :


Luftvägsbesvär  

Envisa förkylningar, bihålor, Bronkitis,

Astma, Rethosta, Slembildning,.


Eksem, acne etc.

 

Urinvägsinfektion återkommande

 

PMS, Klimakterie besvär, hormonella störningar etc.

 

Cirkulationsstörningar

Domningar, Kramp,"Rastlösa ben",

Bensår.

 

Hjärta o. Kärl

Yrsel, mildare blodtrycksstörningar.

.

Magbesvär, Tarmbesvär

Sur mage, uppkördhet, Aptitlöshet intolerans,

Diarré, Kolik, IBS...

 

Leverproblem, Njurproblem

nedsatt funktion,

Ledbesvär

Reumatiska besvär,gikttendenser

Inflammation, "slitage",

muskelvärk.


Värk Nacke, Rygg, Knän etc.

Ofta bra komplement till sjukgymnastik, naprapati .

 

"Utbrändhet"

Extrem trötthet, nedsatt

arbetsförmåga.


Nervösa besvär

Oro, sömnstörningar, nedstämdhet,

svårighet koncentration, rastlöshet.

 

Allergier

Bli av med problemet ex. vid pollen, hund, kattallergi, nickelallergi etc.


Vaccinationer 

negativa biverkningar som uppstod och som hänger i alltsedan

ett tidigare vaccinationstillfälle.

 

Åldersbesvär...

svaghetskänsla, lätt yrsel/obalans,energibrist.

 


Copyright @ All Rights Reserved