Om Företaget...

...to better health Stay healthy !

NATURMEDICIN - FRISKVÅRD

Homeopat

Nils Nordén

Götag. 6,Alingsås.

Tidsbest. 070-7753306

Erbjuder

Homeopatisk behandling

i kombination med naturmedicin och lämpliga kosttillskott.

I Tyskland utövas denna praxis ofta av s.k. heilpraktiker auktoriserade av myndigheterna. Där är det också vanligt att läkare eller husläkare efter utredning i första hand ordinerar naturmedel och homeopatika för att återställa eller undvika att ett problem eskalerar och kräver större vårdinsatser. Man behöver inte alltid ta till pharmaceptiska läkemedel som har biverkningar.

 

 

 

Veta mera..... överkurs.....

 

Folkmedicinsk tradition med örter har praktiserats och uppskattats i århundraden i Europa.

I Tyskland tillsatte därför myndigheterna efter kriget en läkar-kommission av experter för en omfattande genomgång och labbanalyser av hela den kända europeiska örtfarmakopén. Det skedde vid de stora universiteten bl.a. Munchen, Frankfurt. Målet var att dokumentera användbarheten och vilka medicinska effekter och indikationer man kunde se hos de olika örterna. Allt finns idag att tillgå på det tyska språket i ett antal volymer. Exempelvis är det klarlagt att "Mariatisteln" kan rädda levern vid svampförgiftning när annars ingen återvändo finns. På samma sätt kan en "skrumplever" i tidigt skede ofta räddas. "JohannesÖrt" är ofta bra vid nedstämdhet. I Tyskland behandlas 80 - 90 % av alla depressioner med olika anpassade JohannesÖrt preparat. Man har noterat likvärdiga eller bättre resultat utan knepiga biverkningar.

 

 

Klassiska Homeopatin följer homeopatins grundare Samuel Hahnnemans ursprungliga praxis så som han utvecklade den på 1800-talet. Ett homeopatiskt enkelmedel användes åt gången för att invänta resultatetet. Användning av flera medel eller samarbete med andra metoder var/är inte aktuellt. Detta begränsar hela behandlingssituationen. Många uppvisar idag "terapi-resistens" och blir inte bättre.

 

Vanlig praxis idag i europa är Klinisk Homeopati. (vanlig i ex. Tyskland). Man använder ofta flera medel utifrån den aktuella situationen. Man ser idag att världen och människors hälsoproblem har förändrats sedan 1800-talet med tillkomst av miljögifter, sämre näringstäthet i grödor, tillsatsmedel ,tungmetaller, det moderna livets psykosociala stress och arbetsstress. Allt detta spelar in och utmattar kroppens organ och försvagar immunförsvarets reaktionsförmåga och motståndskraft. Detta kräver ofta fler infallsvinklar. Detta bygger på beprövad praxis och erfarenhet och vägar till säkrare och bättre resultat.

Tyska läkare kombinerar ofta vanliga apoteksmediciner och naturläkemedel/ homeopatika beroende på patientens situation. En husläkare som känner sin patient ser då gärna att i första hand ordinera skonsamma naturmedel. Eller omvänt där akut ordinerade apoteksmedicin kan fasas ut med ett skonsammt homeopatiskt medel.

De homeopatiska medlens hälsobättrande förmåga blir effektivare

när man efter behov selektivt stärker lever, njurar och körtlars arbete, kroppens lymfdränaget, kroppens rätta pHvärde etc. Apoteksmediciner är inte designade att "reparera". Målet är symtombehandling och skadar samtidigt med sina biverkningar. En lämplig kombination av homeopatika, naturmedel, kosttillskott etc. kan designas för att reparera lever och njurar där skadorna inte har gått alltför långt. Homeopatiska enkelmedel har här inte alltid tillräcklig effekt. Ett exemplet är en person med en järnbrist-situation som apoteksmedlen ej lyckats med och där också annan hälsoproblematik finns. Ett homeopatiskt medel når inte helt fram om man inte samtidigt ordinerar ett lämpligt naturmedel som fungerar för järnbristen och i tillägg mage-tarmsituationen om indikationer finnes här.

Målet är att ge kroppen kraft att övervinna "blockeringar" i aktuella organsystem som hindrar läkningen; Det handlar då ofta om att få till en typ av "utrensning" av toxiska ämnesomsättningsrester, miljögifter, tungmetaller m.m. Dessa störande "gifter" göms undan i kroppsvätskor, fettväv, bindväv, muskulatur etc. och skapar en biokemisk tröghet i kroppens "homeostas", hälsoreglerande förmåga. I denna miljö skapas förutsättningar för inflammationer, autoimmuna reaktioner och organsvikt och olika sjukdomsprocesser och där främmande mikrober kan gömma sig undan.

Detta resonemang "köper" inte läkarna. Men det är när vi naturmedicinare resonerar så som vi får resultat där läkarna inte får resultat. Den klientnära verkligheten blir vårat viktigaste mål. Detta var alltid homeopatins grundare läkaren Samuel Hahnemanns mål i sin läkargärning ; "Botandets högsta ideal är hälsans hastiga, milda och varaktiga återställande eller att avlägsna och förinta sjukdomen i dess hela omfång på snabbaste, tillförlitligaste och oskadligaste sätt. Behandlingen skall utföras på grundval av klara och begripliga skäl".

 

Läkemedelsindustrin hämtar sina råvaror från naturen och ändrar den kemiska formeln så de kan patenteras. Man koncentrerar och ändrar någon molekyl i det aktiva ämnet i växten.

Varför inte i första hand ta nyttan från hela den naturliga medicinalväxten ?

Växtens övriga beståndsdelar har visat sig skydda kroppen från biverkningar när de aktiva ämnena bryts ner. Naturen har redan erbjudit oss fritt billiga mjuka färdiga ekologiska läkemedel.

ES Teck dataScan

Hälso-Screening

 

är ett Franskt läkarprojekt utvecklat i kliniskt samarbete med sjukhus.

Upptäck och Föregrip

hälsorisker i tid,

Se till få rätt behandling

och livsstilsändring.

Mindre hälsostress,

må bättre,

mer överskott.

Boka tid

för en fysiologisk

data-screening.

 

Veta mera....

Hemsidan är under uppbyggnad

Homeopati och naturmedicin är friskvård här och nu; Inga biverkningar, ekologisk och skonsam för kropp och miljö. Behandlingen stärker kroppens medfödda självläkande förmåga.

.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved