Hälsoproblem

Homeopat

Nils Nordén

Götag. 6,Alingsås.

Tidsbest. 0322-53306

Friskvård nu

bli frisk nu !

Homeopatin är en bra hälsomöjlighet.

Homeopatin fungerar bra på husdjur. Det har jag själv sett exempel på.

En hund kan inte inbilla sig frisk!

Ett exempel är furunkulos där envisa bakterier kan ge såriga bölder på tassarna. Upprepade antibiotika-kurer biter inte alltid.

Homeopatin kan då som jag sett skonsamt minska hundens lidande och läka ut problemet.

Att med skonsamma medel kunna minska djurs lidande hör till god djurhållning. Därför har EU-kommisionen rekommenderat homeopatin vid ekologisk djurhållning. Veterinär-homeopatin är vanlig i England sedan årtionden. Allt fler svenska lantbrukare börjar upptäcka värdet av homeopatin.

 

Homeopatisk behandling

Homeopatin behandlar inte "sjukdomar" i vanlig betydelse. Den homeopatiska behandlings-principen innebär att " bota lika med lika". Individens intividuella symtombild vägleder val av medel. Det homeopatiska medlets symtombild (som visat sig vid "prövningar" på friska individer) ska stämma med den patientens symtom-bilden. Hahnemann har i sitt grundverk " Organum" beskrivit hur Homeopatin är en praktisk tillämpad metod som bekräftas i den kliniska vardagen med patienter. Hahnemann hade ingen djupare medicinsk förklaringsmodell på hur och varför homeopatin fungerar . Tillämpar man "lika botar lika" principen rätt så fungerar den som en naturlag.

Men även Homeopatin och Naturmedicinen har sina begränsningar. En stor kredit är dock det stora antal patienter som får hjälp när annat ej hjälpt. Dessutom läker den många akuta problem och skador biverkningsfritt och skonsamt för kroppen.

 

 

Homeopatin är ofta bra på det vården inte är så bra på. Här kan nämnas hudproblem, eksem, allergier och nedsatt immunförsvar, envisa förkylningar, bronkiter etc,. Men också envisa mage-tarmproblem, hormon-relaterade problem ",utbrändhet", inflammationer och värk i muskler-leder. Många åldersproblem och äldre med besväriga cirkulations-problem.

 

Sjukdomssymtomen får inte undertryckas som sker i konventionell medicin.

Feber som symtom är exempelvis kroppens försvar. Värmen försvagar virus och bakterier samtidigt som kroppens egna mördarceller blir raskare och försvarskraften ökar med ökad ämnesomsättning och utsöndring. Febersänkande medicin får motsatt effekt vilket försvagar, förlänger, undertrycker förkylningen, influensan etc. och bakterier och virus kan gömma sig undan och skapa återkommande sjukperioder.

 

 

Hemsidan är under uppbyggnad

David talar om homeopatins värde i samband med djurhållning. Inte bara vissa veterinärer utan främst många bönder använder och ser värdet av homeopatin.

Den kan bidraga minska djurens lidande, minska stress påskynda läkning och minska behovet av pharmakologiska mediciner och miljöpåverkan.

 

 

Se exemplet från Stockholm.

Sök alltid vården när ett oklart hälsoproblem uppstår.

Homeopatin är sedan både ett komplement och en alternativ möjlighet att bli frisk. Många väntar alltför länge med att söka alternativ.

 

HOMEOPATIN är bra på att hjälpa kroppens immunförsvar.

 

Nedsatt Immunförsvar

Forskning senaste 15 år har allt tydligare visat att alla sjukdomar på något sätt är relaterade till vårt immunförsvar.

Antibiotika sänker aktivt vårt naturliga immunförsvar och ökar då vår mottaglighet för virus och bakterier..och återfall....

 

HOMEOPATIN hjälper ofta

som jag sett vid exempelvis :

 

Vaccinationsreaktioner kvardröjande biverkningar..

Debatt i DN tvångsvaccination...?

Fri debatt sensurerades..?...

 

Bihåleinflammation

nästäppa, öronbesvär...

 

Luftvägsbesvär

Envisa förkylningar, Bronkiter, Astmatiska tendenser,Rethosta, Slembildning, Rinnsnuva...

Allergier hund,katt,pollen etc

i betydelsen att bli av med problemet för alltid.

 

Huvudvärk av olika slag.

 

Hudproblem

Envisa Acne o. Bölder, Eksem, Klåda, Utslag...

Njurar,nedsatt funktion, njursten...

Lever, nedsatt funktion

Mage-Tarm besvär

IBS, irriterad tarm, diarré, förstoppning, Gall-problem, uppkörd mage...

 

Muskel-ledbesvär

Reumatiska besvär, gikt, inflammationer muskler senfästen, Ischias, Nacke, Axlar, Rygg, Höfter, Knän....Bra komplement till kiropraktorn, naprapaten, massage etc. om problemet återlommer eller kroppsbehandlingar ej når helt fram. Rätt Homeopati kan då bidraga att läka innifrån så att problemet släpper helt.

 

Kvinnosjukdomar

Humörssvägningar,Mensrubbningar, smärtsam mens, klimakteri- och underlivsbesvär hormonelt relaterade.

 

Urinvägsbesvär

Infektioner, sveda, Inkontinens..

sängvätning barn

 

Cirkulationsstörningar

Domningar, Kramp, "rastlösa" ben, Bensår,kalla händer o. fötter...

Hjärta-Kärl

Yrsel, Lågt Blodtryck eller tendens Högt blodtryck, dålig syresättning..

 

Nervösa besvär

Oro, Ångest, Sömnstörningar, nedstämdhet....Inre spänningar,

Rastlöshet, Koncentrationssvårigheter.

 

Åldersbesvär

De flesta åldersrelaterade problem kan underlättas betydligt, svaghetskänsla, yrsel-obalans, energibrist..

 

Olika former av "utbrändhet"

Extrem trötthet, olust, nedsatt arbetsförmåga........

 

 

Copyright @ All Rights Reserved