Förstå Homeopatin

Det ser ut som vi står inför ett medicinskt paradigm-skifte inom läkekonsten och medicinen.

Ny forskning kastar nytt ljus om nya sanningar som antyder begränsningarna i dagens medicinska biokemiska förklarings- och behandlings-modell. Fel tillämpad kan den fungera som ett "filter" mot ny kunskap och man riskerar att förkasta observationer som modellen inte kan förklara.

Problemet är att homeopatin inte kan förklaras med dagens biokemiska medicinska modell. Den konventionella medicinen avvisar homeopatin som "placebo","inbillningseffekt" "a priori" (utan att se utanför sina egna ramar).

Homeopatin blir därför teoretiskt omöjlig enligt dagens medicinska kunskap.

 

"Placebo" är en bevisad effekt som man ser vid alla typer behandlingar (läkare som homeopat). Men man har då också uteslutit att se att homeopatin fungerar på djur och växter. Och inte minst där vanlig läkarbehandling inte fungerat; läkarna har prövat"allt" men har ingen lösning.

Kvantfysikens världsbild och dess konsekvenser har ännu inte tillräckligt nått dagens konventionella medicin eller vårt tänkande i vardagen.

 

I en kvantfysisk modell kan man se en logisk förklaring på hur homeopatiska spädningar (potenser) på "nano-nivå" kan avsätta spår eller förändrad information i vattnets molekylära strukturer.

Denna information kan sedan tänkas påverka kroppens kvantstrukturer och cellernas DNA (som styr allt i kroppen). Då kan man förstå hur homeopatin indirekt kan tänkas ge korrigernde signaler ( ett slags "streck-kods-information" till kroppens immunförsvar och hälsa. Men det lär dröja innan vi får en av vetenskapen erkänd förklaring.

Ett viktigt framsteg har dock skett. Idag kan vi inte på naturvetenskaplig grund hävda att homeopatin är omöjlig.

 

.....idag kan man inte på vetenskaplig grund hävda att homeopatin är omöjlig .....

Copyright @ All Rights Reserved