ES Teck Datascan

ES Teck Data

HälsoScreening

Ett franskt läkarprojekt med ingengörer, statistiker och matematiker har i över 15 år utvecklat tekniken. Den består av en kombinerad fingerpuls-analys (plethysmograf) och apparatur för en bioimpedans screening av de viktiga organ och vävnadszonerna i kroppen. Ett sofistikerat dataprogram bearbetar och presenterar resultatet omgående på skärm.

Utvecklingen och tolkningen av resultaten har skett i ett kliniskt samarbete med sjukhus i Frankrike och Ryssland. Olika bioelektriska feed-back signaler

och mönster har kartlagts på samma sätt som man inom läkekonsten idag kartlagt hjärtats EKG-mönster och kan dra slutsatser.

 

ES Teck DataScan Apparaturen är EU-godkänd medicinsk utrustning. Den förekommer på många privata läkarkliniker i England och USA. Man får en snabb översikt och kan i många fall se vad som behöver behandlas eller vilka labbtester etc. som bör göras.

Man får en översikt var problemen kan ha sina orsaker.....

 

 

 

 

 

Veta mera.......

Friskvård - Hälsoscanning

Föregrip

hälsoproblem i tid med bra

åtgärder av kost,

naturtillskott,

behandlingskur eller

livsstilsändring .

Öka din prestation och

må bättre i vardagen.

Dax för

Hälsobesiktning!

Boka tid för en fysiologisk

data-screening med ES Teck

......se din hälsostatus ...

 

Veta mera....

Din Hälsa

skapas här och nu !

Kroppen är ett självläkande

system som arbetar i varje

ögonblick . Detta ska i första

hand understödjas naturligt

och ekologiskt rätt.

 

Hemsidan är under uppbyggnad

Vad visar scanningen ?

 

Ett stort antal fysiologiska parametrar indikeras. Du får en bild av styrkan i kroppens reglerförmåga (homeostas)..

Du får en korssanalys över ev. risker eller situation; Se ting som kanske bör åtgärdas i ett friskvårdsperpektiv.

En förnyad screening kan sedan visa på framsteg.

 

- Hjärt- och kärlstatus

- Syreupptagningsförmågan i

blodet

- Funktionen hos de viktigaste

organsystemen

Lever, risksituation

Bukspottkörtel

Njurar

Lungor

Grovtarm

Mage

- Prostata risksituation

- Livmoder risksituation

- Hypofys hormonbalans

- Sköldkörtel funktion

- Binjurar kortisol-

adrenalinfunktion m.m.

- Risk blodfetter

- Spinal nerverna ryggrad

- Kroppsvävnadens tillstånd

- Kroppens pH surhet

- Lymfsystemet belastningar

- Hjärnans signalpeptider

Syreomsättning i Hjärnan

o. förebygga risksituation.

- Kroppsvätskebalansen

 

Se Risken för att utveckla Diabetes, Hjärtsjukdom, underfunktion av hjärnan och andra livsstils relaterade risker för din hälsan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved